POMOZTE
NÁM
POMÁHAT

šipka v pravoOS ČČK PELHŘIMOV
záchranný kruh

číslo účtu: 2700767922/2010

Dopravní služba

— Přeprava, výjezdy, pomoc

šipka v pravoOS ČČK KONTAKT

PO - PÁ: 7:00 - 15:30 hod.
Dispečink - telefon: 565 323 366
(hovory jsou nahrávány)

Z historie:

Nestátní  Dopravní zdravotní služba OS ČČK Pelhřimov byla zřízena dne 1.11.1992. Základem pro její zřízení byl dar – sanitní vůz Volkswagen - od Rakouského Červeného kříže z města St. Valentin a také myšlenka vrátit Červenému kříži činnost, která mu byla po roce 1948 odebrána (zestátněna).
OV ČSČK Pelhřimov se přihlásil do výběrového řízení na provozování dopravní zdravotní služby, která byla v Nemocnici Pelhřimov a měla být privatizována. Jeden z tehdejších členů privatizační komise (lékař- přednosta okresního úřadu) se mohl potrhat smíchy, že v Pelhřimově ještě existuje taková komunistická organizace jako ČSČK. Neuspěli jsme. A tak jsme se pomocí půjček a leasingu prokousali až do současnosti.

Poznámka autora:

Taková byla doba. Po roce 1948 byl ČSČK zařazen společně s dalšími organizacemi a politickými stranami do Národní fronty. Chtěl přežít, tak musel „ držet hubu a krok“. Mnoho lidí až do roku 1989 bralo členství v ČSČK jako úhybný manévr před tím, aby nemuseli vstoupit do SSM nebo dokonce KSČ. Proto také v roce 1990 Červený kříž přišel o velkou většinu členů, protože Ti, kdo si platili členství jen proto, aby byli někde organizováni, najednou vystoupili. Zůstali Ti, kteří věděli, že jeho kořeny sahají až do roku 1864 a co Červený kříž vlastně je.

Více z historie najdete na oficiálních stránkách ČČK.

Současnost:

Nestátní  Dopravní zdravotní služba OS ČČK Pelhřimov zajišťuje:
  • přepravu nemocných osob k praktickým lékařům, do odborných ambulancí, do nemocnic, lázní a zpět na základě příkazu k jízdě vystaveného lékařem
    (pacient převoz nehradí, náklady s převozem spojené uhradí jeho zdravotní pojišťovna)
  • výjezdovou návštěvní službu praktických lékařů
  • pomoc při likvidaci hromadných neštěstí a katastrof - převoz zraněných - v případě, že jsou sanity povolány na pomoc profesionálním složkám integrovaného záchranného systému

Pacient má právo zvolit si dopravní zdravotní službu, která jej převeze.
Chcete-li, aby váš převoz zajistil Červený kříž, požádejte o převoz naší sanitou lékaře, který vám vystavuje příkaz k převozu.

Výtěžek z provozu Dopravní zdravotní služby ČČK slouží k financování činností OS ČČK.

fotoaparát

fotogalerie

máte dotaz?

bod na mapě
Sídlo OS ČČK je v prostorách areálu
Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov
(*nepovinný údaj)